Optimalizuji Vaše daně tak, že ve výsledku nezaplatíte ani o korunu více, než je nezbytně nutné. Na základě plné moci zpracuji Vaše přiznání k jednotlivým daním včetně elektronického podání správci daně. Díky pojistce o odpovědnosti se stávám garantem obsahu všech zaslaných podání. Zajistím veškerý kontakt s daňovou správou od podání daňového přiznání až po zastupování při daňové kontrole. V neposlední řadě svou odbornou radou či konzultací Vám ráda pomohu nabýt jistotu v dnešní spletité síti daňových zákonů a nařízení.